WIJ NEMEN UW PRIVACY SERIEUS

Bij Rental Rotterdam begrijpen we dat het huren of verhuren van een huis een belangrijke stap is die u het liefst in alle rust afhandelt. Wij respecteren daarom uw privacy en informeren wij u op deze pagina nader over ons privacy beleid.

PRIVACY VERKLARING

Inleiding  

Deze Privacy Verklaring van Rental Rotterdam (statutaire naam: Excellent Housing BV, KvK-nummer 74309412, mede handelend onder de naam Rental Rotterdam) is in werking getreden met ingang van 5 maart 2020. De verklaring kan telefonisch worden opgevraagd en is ter inzage beschikbaar op internet via www.RentalRotterdam.nl. Voor meer informatie over deze verklaring kunt u e-mailen naar info@RentalRotterdam.nl of bellen met telefoonnummer 010-200.1222.

Algemeen  

Wij begrijpen dat het huren van een huis een belangrijke stap is die u het liefst in alle rust afhandelt. Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij respecteren uw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). In deze verklaring willen wij u hier nader over informeren.   

Toepasselijkheid  

In deze verklaring wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Rental Rotterdam en heeft alleen op het gebruik van persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van RentalRotterdam.nl. Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar Rental Rotterdam op haar website en in haar mailingen naar verwijst. Rental Rotterdam adviseert het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

Identiteit  

Rental Rotterdam is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Rental Rotterdam is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74309412. Rental Rotterdam is gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam aan de Meent 106, postcode 3011 JR, per e-mail bereikbaar via info@RentalRotterdam.nl en per telefoon op nummer 010-200.1222.

Inzameling Persoonsgegevens

Rental Rotterdam kan op de volgende manieren informatie van u ontvangen:  

  • Direct van u: bijvoorbeeld door uw inschrijving via onze website of door een overeenkomst met ons aan te gaan, als u per e-mail, telefoon of schriftelijk contact opneemt met ons, of door u te abonneren op onze nieuwsbrief.  
  • Via onze website: voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van onze dienstverlening verzamelen wij via onze website verschillende gegevens, onder meer door het gebruik van cookies.  
  • Via derden: wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van Rental Rotterdam op. Deze verklaring is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via deze derden, wanneer zij als verwerker voor Rental Rotterdam optreden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van Rental Rotterdam plaatsvindt. Wij verwijzen u in dit verband naar de privacy verklaring van deze betreffende derden.

Specifieke Persoonsgegevens  

Rental Rotterdam kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Rental Rotterdam en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Rental Rotterdam verstrekt. Rental Rotterdam kan de volgende persoonsgegevens verwerken, die onder te verdelen zijn in:  

  • Fase 1; de verkennende fase: contactgegevens – zoals de door u verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, woonvoorkeuren, globale inkomensgegevens en inloggegevens.  
  • Fase 2; zodra u na een bezichtiging concrete interesse hebt in een huurwoning: in dat geval vragen wij aanvullende gegevens, zoals uw huidige adres / uittreksel BRP, gegevens van uw eventuele verhuurder, een identiteitsbewijs (zonder foto en BSN), inkomensgegevens (werkgeversverklaring, functie, salarisstroken, arbeidsovereenkomst en bankafschriften waarop een salarisstorting is weergegeven), uw bankrekeningnummer, een verhuurdersverklaring en/of hypotheekverklaring.  
  • Website gegevens, zoals IP-adres, verkeers- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website.

Doeleinden Verzameling Persoonsgegevens

Rental Rotterdam gebruikt verkregen persoonsgegevens in eerste instantie om u via e-mail of telefonisch te voorzien van het aanbod aan huurwoningen, toegespitst op uw wensen. Daarvoor hebben we uw contactgegevens nodig, bijvoorbeeld om bezichtigingen in te plannen, en vragen we naar uw woonvoorkeuren, zoals de soort woning waarnaar u op zoek bent, eventuele interieurwensen, gewenste aantal slaapkamers en uw maximale huurprijs. Indien u een geschikte woning hebt gezien en ons laat weten dat u in aanmerking wenst te komen voor de woning, hebben wij diverse aanvullende gegevens nodig ter voorbereiding op het sluiten van een mogelijke huurovereenkomst. Dit betreft bijvoorbeeld nadere gegevens over uzelf, zoals uw huidige adres en een kopie van uw identiteitsbewijs, maar ook uw inkomensgegevens. Aan de hand van uw inkomensgegevens zal Rental Rotterdam een inschatting maken of u de huurprijs daadwerkelijk kunt betalen. Daarvoor werken we soms ook samen met een kredietinformatiebureau. Ook doen wij standaard een werkgeverscontrole voor verificatie van de door u aangeleverde arbeidsgegevens. Daarnaast gebruiken we uw persoonsgegevens voor het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met onze (potentiële) klanten, voor het verbeteren van de diensten en producten en zo nodig voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.     

Matchmail  

Rental Rotterdam kan een matchmail met woningaanbod versturen per e-mail. Voor ontvangst van de matchmail dient u zich in te schrijven. Wanneer u op enig moment besluit dat u geen matchmail meer wenst te ontvangen (bijvoorbeeld omdat u reeds een huurwoning hebt gevonden), dan kunt u gebruik maken van de afmeldlink onderaan de matchmail.   

Gebruik Persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven. Rental Rotterdam kan uw persoonsgegevens delen met aan Rental Rotterdam gelieerde ondernemingen en haar opdrachtgevers, veelal de verhuurders c.q. woningeigenaren. Zij willen uiteraard weten wie als huurder fungeert of zal fungeren voor hun woning. Zij hebben er ook een gerechtvaardigd belang bij dat u in staat bent de huur maandelijks te voldoen. Om te onderzoeken of u voldoende financiële draagkracht hebt, werken wij samen met een kredietinformatiebureau. Om hen in staat te stellen deze eenmalige creditcheck te voldoen, vragen wij uw toestemming om aan hen de volgende persoonsgegevens te verstrekken: initialen, achternaam, geboortedatum, huisnummer en postcode.

Overige Partners

Tot slot delen wij, zodra u hiervoor toestemming hebt gegeven, uw contactgegevens met een partners die u desgewenst kunnen helpen en informeren over GWL en televisie- en internetaansluitingen. Rental Rotterdam kan gehouden zijn uw gegevens te verstrekken vanwege een op Rental Rotterdam rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten. Rental Rotterdam heeft de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat uw persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met Europese en Nederlandse wetgeving, zoals het aangaan van verwerkersovereenkomsten.

Cookies  

Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op uw apparaat achterlaat, waarmee uw activiteiten binnen onze website gevolgd worden. Het betreft bijvoorbeeld:  - het IP-adres van de bezoeker;  - de datum en tijd van het bezoek;  - de URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is);  - de op onze website bezochte pagina‘s;  - informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem).  Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om uw bezoek op onze website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van onze website te optimaliseren. Cookies kunnen zowel door Rental Rotterdam zelf worden geplaatst als door andere partijen met wie Rental Rotterdam samenwerkt. Hieronder vindt u een overzicht van soorten cookies die geplaatst worden via de website van Rental Rotterdam:  

Functionele cookies: Rental Rotterdam plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren.  

Analytische cookies: Rental Rotterdam maakt gebruik van analytische cookies, zoals de cookies van Google Analytics, waarmee informatie wordt verzameld over het gebruik van de website. Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers.  Rental Rotterdam heeft voor het gebruik van Google Analytics een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de cookies van Google Analytics op de meest privacy vriendelijke manier zijn ingesteld. Rental Rotterdam heeft Google geen toestemming gegeven om via Rental Rotterdam verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.  

Tracking- of advertentiecookies: Wij maken geen gebruik van tracking en/of advertentiecookies. Cookies uitzetten  De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.  

Social media: Op onze website kunt u informatie via social media delen, via de aanwezige social media knoppen. Via deze knoppen kunnen de betreffende social media cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen hebben wij geen invloed. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Op dit gebruik zijn het privacy beleid en de algemene voorwaarden van de betreffende social media van toepassing.    

Bewaartermijn  

Rental Rotterdam bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan twee jaar nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.    

Rechten  

U dient er zelf voor te zorgen dat Rental Rotterdam over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via het e-mailadres info@RentalRotterdam.nl kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door Rental Rotterdam, of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door u medegedeelde correcties, worden verwerkt. Rental Rotterdam zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan Rental Rotterdam of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging  

Rental Rotterdam neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met Rental Rotterdam via info@RentalRotterdam.nl.    

Wijzigingen  

Wij kunnen ons privacy beleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij aanpassen in dit privacy statement. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacy statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.     

Vragen, Opmerkingen en Klachten  

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft naar aanleiding van deze privacy verklaring of over de wijze waarop Rental Rotterdam omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via info@RentalRotterdam.nl. 

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 5 maart 2020 en is per direct van kracht.